20130607img1boshyacintengeranium.jpg
20130607 img2a.jpg
20130607img3bosvaren.jpg
20130607img4tweeklaprozen.jpg
20130607img5bomenenlucht.jpg

Prestatievergelijker

Vrijwel alle ouderenzorgvoorzieningen doen op een of andere manier onderzoek naar tevredenheid van bewoners, zaakwaarnemers en medewerkers. Ieder op zijn eigen manier. Zoals opgenomen in de Wkkgz (Wet kwaliteit, klachten en geschillen) verlangt de overheid een instrument om de kwaliteit te meten én te vergelijken met soortgelijke voorzieningen. Kleinschalige voorzieningen kunnen dit bereiken met dit tevredenheidsonderzoek.

Achtergrond

  1. Uit onderzoek (Puck Bulthuis: Het ABC van mensen die kwetsbaar oud worden) komt naar voren wat de belangrijkste kernwaarden voor een excellente ouderenzorgvoorziening zijn, te weten aandacht, betrokkenheid, bezieling en communicatie. Dit tevredenheidsonderzoek toont aan in hoeverre hieraan wordt voldaan.
  2. De Wkkgz die op 1 januari in werking is getreden stelt de zorgaanbieder verplicht om gegevens betreffende de kwaliteit van de zorg op systematische wijze te verzamelen en te registreren. Dat dient op zodanige wijze te geschieden dat de gegevens vergelijkbaar zijn met gegevens van andere zorgaanbieders van dezelfde categorie. Dat betekent kleinschalige ouderenzorg vergelijken met kleinschalige ouderenzorg.
  3. Benchmarking is een methode om de werkwijze van verschillende vergelijkbare voorzieningen met elkaar te vergelijken. De overheid verlangt dat dit wordt gedaan. Met dit tevredenheidsonderzoek krijgt u de informatie voor een benchmark aangeleverd.

 

Door deel te nemen hoeft men niet meer zelf tevredenheidsenquêtes uit te schrijven. Iedere deelnemer heeft een benchmarkinstrument, zowel voor zichzelf als om zich te verantwoorden naar derden. Het onderzoek omvat circa vijf ja/nee vragen, circa twintig vragen met vijf antwoordcategorieën en circa vier open vragen. Deze laatste vragen worden alleen aan het huis bekend gemaakt als de anonimiteit niet in het gedrang komt.

Werkwijze
Bent u geïnteresseerd , vraag dan de werkwijze bij ons op!

 Tarief
Het tarief voor dit onderzoek is opgebouwd uit twee componenten:
Per wooneenheid: € 100,-
Per bewoner: € 2,00
Deze bedragen zijn exclusief BTW